Spodní izolace

Střechy Trutnov, David Skřivan

Protiradonové a protitlakové hydroizolace (Sikaplan tunel), vícevrstvá folie z měkčeného PVC se svrchní žlutou reflexní barvou pro základové betonové desky a pro spodní stavby.

 

Hydroizolace opěrné zdi

Hydroizolace opěrné zdi Hydroizolace opěrné zdi Hydroizolace opěrné zdi

Hydroizolace sklepu

Kompletní rekonstrukce sklepního prostoru po realizaci Sklepní okno uložené v zemi po realizaci Montáž okna pro sklepní prostor Ochranná vrstva na PVC folii Izolace PVC folií podsklepené části domu

Další ukázky spodních izolací, které jsme realizovali

Vytažená hydroizolace na obvodovou zeď ze základové desky Svařený detail koutu hydroizolace na základové desce Prostup z obvodové zdi Hydroizolace obvodové zdi Kompletně opracovaná obvodová zeď Hydroizolace základové desky-asfaltové pásy